Trening siłowy dzieci

Trening siłowy dla najmłodszych jest kwestią dość sporną, wywołuje poruszenie zarówno wśród trenerów na siłowni jak i klubach sportowych. Podejścia i metody bywają różne, przez co często na siłowniach spotykamy wiele dziwnych sytuacji z udziałem dzieci. Ale od początku.

Najlepszym czasem na zaprowadzenie swojego dziecka na siłownie jest moment w którym zacznie wykazywać zwiększone zainteresowanie sportem i aktywnością fizyczną. Wiąże się to z chęcią rywalizacji, rozwoju , poznania własnego ciała jak i wyładowania ogromnych pokładów energetycznych które każde zdrowe dziecko w sobie posiada. I to od nas zależy czy zrobimy to z korzyścią dla zdrowia naszej pociechy czy też wręcz przeciwnie zaszkodzimy jego rozwojowi.

Trening siłowy dzieci powinien być ściśle zaprogramowany, ukierunkowany na ogólny rozwój oraz podniesienie sprawności fizycznej. Przeważają tutaj ćwiczenia z własnym ciężarem ciała, ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia z przyrządami ( których ciężar nie przekracza 20 -30 % ciężaru masy ciała). Trening na siłowni może przynieść wiele korzyści dla naszych pociech: zwiększenie gęstości kości, poprawę funkcjonowania układu ruchu, wpływa na cechy motoryczne oraz wolicjonalne.

Mając na uwadze fakt braku w pełni rozwiniętych powierzchni stawowych, więzadeł oraz ogólnej świadomości własnego ciała i jego możliwości  Musimy racjonalnie dozować obciążenia, intensywność treningową aby trening był w pełni bezpieczny.